طراحی روف گاردن و تراس گاردن

طراحی طبیعتا اولین گام جهت اجرا و ساخت یک ساختمان ، سازه ، روف گاردن ، تراس سبز ، دیوارسبز و... ارائه ایده و سپس به تصویر کشیدن آن می باشد. هدف طراحان و معماران در راستای سبز کردن فضاهای سبز عمودی و بام ها و دیوارهای شهر، حفظ پیوند انسان با طبیعت است. پیوندی که حتی در زمان هایی...

طراحی لنداسکیپ

طراحی لنداسکیپ چیست؟ طراحی فضاهای باز بیرون مانند طراحی روف گاردن ، تراس سبز ، پاسیوسبز و سازماندهی آن ها با دست ساخت های انسان ضمن حمایت از محیط با تلفیق هنر و علم ، که توسط معماران منظر، طراحان شهری و مهندسین فضای سبز، صورت می گیرد ، با عنوان طراحی لنداسکیپ شناخته می شود. مزیت های داشتن محوطه...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلید کنید تا در Whatsapp چت کنید