مزایای روف گاردن و دیوار سبز

مقدمه مزایای روف گاردن و دیوار سبز : شاید در دیدگاه اول از مزیت های بام سبز یا همان روف گاردن تنها فضای سبز و زیبایی آن به نظر ما برسد اما لازم است بدانیم که بام سبز مزیت های بسیار زیادی را برای ساختمان و محیط زندگی ما به همراه دارد که در این مقاله چند مورد از این...

تعامل سبز با کرونا

تعامل ، ارتباط اجتماعی بین انسان­ها و انسان با طبیعت و حفظ این ارتباط در جامعه است. ارتباطی که بر مبنای پایداری آن ، باید در تمام شرایط حفظ شود. زیراکه انسان در تمام مراحل زندگی خود با این ارتباط میتواند زنده بماند و زندگی کند. از این رو طراحان و مجریان با هدف جدیدی به عنوان همیشگی کردن این...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلید کنید تا در Whatsapp چت کنید