مینی گلف چیست؟

تعریف مینی گلف مینی گلف ، همان گلف است که در مساحت کوچک و محدود و با تعداد ضربات کم انجام می شود و با توجه به استفاده از حداقل فضا با نام گلف مینیاتوری نیز شناخته می شود. هدف این بازی طبق تعریف فدراسیون جهانی مینی‌گلف ، ورزشی برای افزایش خونسردی ، تمرکز و قدرت تصمیم بازیکنان است. خصوصیات...

معماری پایدار

مفاهیم پایداری و توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی عامل به وجود آمدن رویکردی در معماری با نام معماری پایدار شده است. سان روم گاردن در معماری پایدار باتوجه به بحران انرژی در جهان و رشد سریع شهرنشینی باید به دنبال راهکارهایی مناسب در جهت کنترل کاهش تاثیرات منفی ساخت وسازها بر طبیعت باشیم، شناخت روش...

تعامل سبز با کرونا

تعامل ، ارتباط اجتماعی بین انسان­ها و انسان با طبیعت و حفظ این ارتباط در جامعه است. ارتباطی که بر مبنای پایداری آن ، باید در تمام شرایط حفظ شود. زیراکه انسان در تمام مراحل زندگی خود با این ارتباط میتواند زنده بماند و زندگی کند. از این رو طراحان و مجریان با هدف جدیدی به عنوان همیشگی کردن این...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید