پروژه تراس سبز میگون

در این مقاله پروژه تراس سبز میگون کارفرما. با توجه به اینکه کارفرما تراس را در کوتاه ترین زمان ممکن می خواستند، طراحی تراس در یک روز انجام شد و به کارفرما ارائه شد و اجرا نیز در عرض یک هفته به اتمام رسید و کار تحویل داده شد. وضعیت موجود پروژه تراس سبز میگون وضعیت موجود پروژه تراس سبز...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلید کنید تا در Whatsapp چت کنید