آبیاری گرین وال – دیوار سبز

مقدمه با توجه به گسترش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی مردم به سمت و سوی  ماشینی شدن و فاصله گرفتن از طبیعت ، نیاز به بازگرداندن طبیعت و سبزینگی به زندگی روزمره بیش از پیش احساس می شود ، یکی از روش هایی که می توان فضای سبز را در ساختمان و زندگی خود داشت ، داشتن دیوارسبز ( green...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید