نورپردازی در لنداسکیپ

بیشتر استفاده ساکنین از فضای لنداسکیپ پس از ساعات کاری، روزهای تعطیل و در شب می باشد. لذا این موضوع اهمیت روشنایی و نورپردازی در لنداسکیپ را می رساند چرا که برای استفاده بهینه از فضای لنداسکیپ و همچنین زیبایی بیشتر آن نور آیتمی مهم و اساسی است. انواع نورپردازی نورپردازی تاکیدی : استفاده از این تکنیک برای جلب توجه...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید