تاسیسات در روف گاردن

جانمایی تاسیسات ساختمان قبل از ساخت برنامه ریزی می شود. در اکثر ساختمان ها تاسیسات به بالای ساختمان خرپشته منتقل می شود. که این شرایط برای ساختمان از نظر دید بصری، دسترسی روف و ... مناسب تر می باشد. در برخی موارد تاسیسات یکجا و یا به صورت پراکنده در بام جانمایی شده اند که برای داشتن روف گاردن، چالشی...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلید کنید تا در Whatsapp چت کنید