تاثیر روف گاردن بر توسعه پایدار شهری

توسعه شهرها و افزایش ساخت و سازها، موجب نابودی فضاهای سبز طبیعی شده است. با توجه به اهمیت این فضاها در زندگی انسان، ایجاد و احیای فضاهای سبز شهری کمک زیادی به توسعه پایدار در محیط‌های شهری خواهد نمود. در این مقاله به بررسی تاثیر روف گاردن بر توسعه پایدار شهری می پردازیم: روف گاردن بر توسعه پایدار شهری مفهوم...

معماری پایدار

مفاهیم پایداری و توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی عامل به وجود آمدن رویکردی در معماری با نام معماری پایدار شده است. سان روم گاردن در معماری پایدار باتوجه به بحران انرژی در جهان و رشد سریع شهرنشینی باید به دنبال راهکارهایی مناسب در جهت کنترل کاهش تاثیرات منفی ساخت وسازها بر طبیعت باشیم، شناخت روش...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلید کنید تا در Whatsapp چت کنید