قلوه سنگ چیست – تعریف قلوه سنگ رودخانه ای

در اصطلاح و تعریف زمین شناسی به سنگی نسبتا مدور و گرد به قطر 3 تا حدودا 20 سانتی متری  سنگ قلوه یا قلوه سنگ رودخانه ای گفته می شود . در فرهنگ لغت دهخدا به توده ای بزرگ ، سخت ، طبیعی و معدنی که داری ساختمانی صلب و عناصر و املاح معدنی ، آتشفشانی یا رسوبی که جزیی...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید