محوطه سازی باغچه

بعضی از باغچه های موجود در حیاط یا حتی روف گاردن، از قبل به اندازه ای در نظر گرفته شده اند که حجم زیادی از فضای شما را اشغال کرده اند. در صورتی که نیازی به حذف آن ها و صرف هزینه اضافه نباشد، می توان طراحی محوطه را داخل باغچه انجام داد. در این مقاله با محوطه سازی باغچه...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید