لنداسکیپ باغ

با توجه به اینکه طی چند دهه گذشته مردم خصوصا در شهرهای بزرگ به سمت باغ سازی در حاشیه شهرها رفته اند برخی از افراد طراحی طبیعت را به هر طرحی که انسان در آن دخیل بوده باشد و سبک های مختلفی را به وجود بیاورد ، ترجیح می دهند . آن ها علاقه مندند طبیعتی را ببینند یا بشنوند...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید