لنداسکیپ درمانی – روف گاردن درمانی – باغ های شفابخش

تا به حال به این فکر کرده اید که بام سبز ، دیوار سبز ، لنداسکیپ و یا یک محوطه طراحی شده چه اندازه می تواند در درمان ذهنی و جسمی موثر باشد ؟ خیلی از بام ها ، تراس ها و محوطه های بیمارستان ها ، خانه ی سالمندان ، تیمارستان ها و ... بی استفاده و یا بدون...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید