روف گاردن نمای پنجم

سیمای شهری از نماهای ساختمان ها و سبزینگی و سایر عناصر معماری و شهری  تشکیل شده است . هر ساختمانی از 4 نمای شمالی , جنوبی، شرقی و غربی تشکیل میشود . بناها علاوه بر این چهار نما نمای پنجمی هم دارند که در بسیاری از موارد برخلاف تنوعی که در چهار نمای دیگر دیده میشود در بام تنوعی نمیبینیم...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید