میلاس (میز لب تراس)

گاهی ابعاد بسیار کوچک تراس ها باعث ناکارآمدی آن ها می شود و تا سال ها بدون استفاده باقی می مانند. با ایده های جدیدی مانند میلاس که قابل اجرا هستند می توانند کاربری را به این تراس ها باز گردانند. میلاس میلاس یکی از ایده های اجرایی می باشد که در تمامی تراس ها قابل نصب و استفاده می...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلید کنید تا در Whatsapp چت کنید