گل ها و گیاهان فضای باز ( روف گاردن و لنداسکیپ ) – بخش سوم

مروری بر بخش های اوّل و دوّم : گفتیم در جهت ایجاد سبزینگی در فضای باز و برای طراحی بام سبز ( روف گاردن ) ، تراس سبز و یا دیوار سبز ( گرین وال ) یکی از مهمترین جهات کار ، گل و گیاهانی هستند که در محیط به کار می روند که برای انتخاب صحیح گیاهان و مراقبت...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید