رواق و پرگولا در روف گاردن و محوطه

رواق و پرگولا در روف گاردن رواق و پرگولا در روف گاردن استفاده از رواق و پرگولا ها در گذشته در معماری ، خصوصا معماری ایرانی و اسلامی مرسوم بوده و در کنار سایر بخش هایی از ساختمان مانند اتاق ، ایوان، حیاط و... رواق نیز اجرا می شده که عموما این فضا در حاشیه و کناره های حیاط و...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید