انواع آبنما

امروزه ساخت انواع آبنما ها در محیط های خارجی و داخلی به جهت بهره مندی از رطوبت و صدای گوشنواز ریزش آب طرفداران خود را پیدا کرده است، انواع آبنما را باید متناسب با شرایط محیطی و همگونی آن با فضای مدنظر انتخاب نمود. اصول طراحی و اجرای انواع آبنما آبنما در زیر گیاهان قرار نگیرد : انوع درختچه ها...

سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا در Whatsapp چت کنید